Utbildningsprogram


Varje del syftar till att utveckla varje spelares unika egenskaper på bästa sätt och implementera en utarbetad metodik utifrån de fastställda värden som kunnat identifieras.

Dessa utvärderingsdelar skapar rätt förutsättningar till att förbättra och förstärka spelarens förmåga på plan och möta både egna och klubbens målsättning i prestation