Enandet av träningsmetodik


Konceptet Fotbollscoach syftar till att skapa intelligenta spelare som kan tolka vad som händer på planen på bästa sätt. Genom en enad arbetsprocess med klubben hjälper vi spelarna att skaffa sig kunskaper på ett strukturellt sätt och tillämpa dessa kunskaper korrekt för att öka fältaktiviteten.