Strategier för informationshantering


På det sätt vilken informationen överförts till spelarna är av största vikt under inlärningsprocessen. Vi arbetar med att upprätta korta resp. långa arbetsplaner att förmedla och säkra det sätt informationen levereras. Frågor är ett av de bästa verktygen för att hjälpa spelare att hitta lösningar på de problem som uppstår på planen där vi med relevant praktisk erfarenhet av professionell fotboll ger de bästa svaren.