Strategisk och mental träning


Ofta finns en tydlig fokus på de fysiska och tekniska aspekterna av spelarna och inom klubben eftersom dessa färdigheter är tydliga och värderas högt, men det finns en tredje viktigt aspekt av spelet som ofta förbises.

Detta är den mentala och kognitiva aspekten av spelet innefattande det sätt på vilket spelarna uppfattar spelsituationer vilket är avgörande för att fatta korrekta och viktiga beslut kring hur spelet skall bedrivas.

Det bidrar till att utveckla mer kompetenta spelare som kan tolka och läsa spelet bättre och förekomma problem som kan uppstå på fältet med lösningar. Vår metodik har utvecklas under lång tid baserat på egna erfarenheter av professionellt spel på högsta nivå med ett tydligt syfte i att hjälpa spelare att nå sin fulla potential.