Kontrollprocesser vid matchspel och träning


Genomförandet av det utvecklande innehållet under inledande delar av programmet genomgår tydliga utvärderingsfaser för att bästa möjliga resultat skall framarbetas.
Hemberg PT använder flera hjälpmedel däribland audiovisuell analys för att hjälpa spelare och tränare att göra nödvändiga justeringar i programmets innehåll beroende på graden av tillämpning som konstaterats av spelarna under match och träning.