Fysisk kvalitetssäkring


Den fysiska aspekten är en mycket viktig komponent i utvecklingen av spelare vilket ofta är direkt avgörande för att kunna prestera professionella resultat. Den fysiska ansträngningen och belastningen måste kontrolleras under varje träningspass så att laget kan uppfylla sin potential. Vi har absolut expertis inom fysisk förberedelse av fotbollspelare och kan hjälpa tränare och klubb att justera de fysiska ansträngningarna på ett kontrollerat och anpassat sätt vid träningar för satt nå optimal fysisk prestanda av varje spelare. Delar som vart program för fysisk innehåller är bl.a.
Styrka och kondition
Balans och rörelse stabilitet
Snabbhet och hastighet